PETER RAVN Peter Rothmeier Ravn UNDERHÅNDSELEGIER af Merete Sanderhoff /m/ /”Jeg er fascineret af det intime ansigt, der ikke udtrykker andet end tilstedeværelse.”/ Peter Ravn, 2010 **m ** *Af Merete Sanderhoff* Mænd overvåges i al ubemærkethed i Peter Ravns billedverden som af fluen på væggen eller fra et skjul, uden at det forstyrrer dem eller bringer dem tilbage til virkelighedens iscenesatte selvforståelse. Personerne er i deres private rum, opslugte af sig selv og bemærker ikke, at de bliver betragtet. Prototypen på den moderne mand – /Manden/ – er et centralt motiv i Ravns billeder. Man ser dem i situationer, hvor de giver slip på sig selv og kontrollen. De befinder sig i et intimt og privat rum, hvor ingen behøver at agere normalt, men kun være til stede i et givent nu. De er uniformerede på den moderne måde, iklædt tilsyneladende tidløse jakkesæt og hvide skjorter, så man får associationer til noget kontrolleret, noget ordentligt, der et øjeblik har mistet overblikket. At indfange disse billeder af den moderne mands elegier har været et af Ravns bærende motiver, siden han forholdsvist sent debuterede som kunstner i 2004. Det moderne menneske blotter sig ind i mellem – i ubemærkede øjeblikke – trods sin uniformering og disciplinering. Dér slår Ravn til. Hans blik penetrerer den moderne mands offentlige facade og når ind til det private rum, der skjuler sig bag jakkesættets ulastelige overflade og vidner om, at den tilsyneladende orden er et blændværk. At dybest set er der mennesker inden under, med følelser, drifter, angst og aggressioner, som normalt holdes nede af en fælles konsensus. Han har en underhåndsviden om, hvad der foregår derinde, og evner at afdække facaden. Denne blotlæggelse af lidelsen bag den regelrette modernitet er et af Ravns særkender. Peter Ravn bemestrer lærredet og kontrollerer kolorit og komposition med et håndværksmæssigt overskud, der vækker minder om en kalligrafs opøvede evne til at sætte et perfekt skrifttegn eller en pianists talent for at tilføje noget til en indlært node – noget, der ikke er, eller ikke kan noteres, men som har en afgørende betydning. Skønheden – den indlysende skønhed, som findes i håndværkets egne krav – opstår som en konsekvens af denne opøvede evne. Hans evne til at se, hvornår /der er det billede der skal være/ giver hans billedunivers en frapperende præcision. Han maler med en søvngængersikker penselføring, der efterlader sit tydelige præg og et mærke af egensindig kontrol over sit motiv, fx i værker som /Manual/ (2008), /Kneeman/ (2009) og /Han havde stjålet hans liv/ (2009). Ravns iagttagelser bliver interessante og udfordrende, fordi de samtidig efterlader en uløst gåde: Hvad har udløst dette scenarie, hvad har skubbet til den herskende orden, og hvad skal der ske nu? Ravns lærreder fremmaner sådanne øjeblikke, der måske bunder i en konkret oplevelse eller sansning, eller i en fascination af fotografiets forevigelse af et øjeblik af virkeligheden. Flere af hans motiver synes således også fascinerede af den æstetiske fremmedhed, der ligger i et moderne blik ned gennem tiden. I de nyeste billeder er Ravn begyndt at dyrke fragmentet. De nye scenarier bærer præg af noget, der er under forvandling, noget, der trues af en indre opløsning, eller antydningsvist afdækker det meningsløse og absurde i de moderne menneskelige vilkår. Motiverne er forbundne som serier, fx med titlen /Elevation/. I denne serie er det ganske rigtigt som om mændene her har mistet jordforbindelsen og svæver i et metafysisk tomrum, løsrevne fra normalitetens fysiske lovmæssighed. Her har Ravn bevæget sig helt ind bag facaden, ind i figurernes mentale rum, hvor han med stor indlevelse og præcision sætter konkrete billeder på følelsen af at gå i opløsning som følge af ydre eller indre pres: Den ydre verdens forventninger om effektivitet og disciplin, den enkeltes forventninger til sig selv, men også varmen og menneskeligheden, der sætter sig igennem som et uimodståeligt indre pres trods selvdisciplineringens værn. Ind i mellem er /Manden/ spaltet i flere personaer, der interagerer – skriger hinanden ind i ansigtet, kravler forvirrede i hver sin retning, ømt holder hinanden – alt imens deres ellers askegrå kroppe og ansigter gennembrydes af pletvise tegn på affekt. Set med Ravns øjne synes fortvivlelsen at gå hånd i hånd med moderniteten. De æstetiserede rum, som billederne udgør og hans blik for det moderne menneskes splittelse, danner sammen et smukt mareridt og er gjort så velkendt, at man som beskuer er indfanget af den tilsyneladende hverdagsagtige ramme. Her genkender man noget, uden nødvendigvis at erkende sit eget fællesskab med det. Jeg ser Ravn som beslægtet med flere af de kunstnere, jeg i 2007 beskrev som en eksistentiel modstrøm i samtidskunsten i min bog /Sorte billeder/. En gruppe malere, der arbejder i opposition til den type moderne kunst, der baserer sig på og er afhængig af teori for at give mening. Det er naturligt at sammenligne Ravn med Peter Martensen, da de i motivkredsen begge opererer med anonyme, flerdoblede mænd i moderne uniformer. Men også i forhold til penselføring og håndværksmæssig ekvilibrisme er det naturligt at sammenligne ham med fx Michael Kvium. Han viderefører således en tradition for det sanselige og fortællende maleri, som op gennem det 20. århundrede blev fastholdt af malere som Francis Bacon, Lucian Freud og Gerhard Richter, trods teoretisk modstand. Peter Ravn er uddannet ved Arkitektskolens Institut for Design i 1980. Inden debuten som kunstner arbejdede han i mange år med design og visuel identitet især indenfor pladebranchen, og op gennem firserne og halvfemserne stod han bag den grafiske iscenesættelse af mange af de største danske bands og musikartister. Han har i samme periode skrevet og instrueret musikvideoer. Men op gennem halvfemserne mistede musikbranchen i hans øjne noget af sin uskyld og sin legende skabertrang, og han søgte derfor mod maleriet, som han opfatter som den sidste frie bastion for kreativiteten. m Merete Sanderhoff er mag. art. i kunsthistorie og projektforsker på Statens Museum for Kunst. Hun er forfatter til bogen “SORTE BILLEDER – KUNST OG KANON”, som udkom på Forlaget Politisk Revy i 2007. m Like this: Like Loading... Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here... Fill in your details below or click an icon to log in: * <#comment-form-guest> * <#comment-form-load-service:WordPress.com> * <#comment-form-load-service:Twitter> * <#comment-form-load-service:Facebook> * Gravatar Email (required) (Address never made public) Name (required) Website WordPress.com Logo ** You are commenting using your WordPress.com account. ( Log Out / Change <#> ) Twitter picture ** You are commenting using your Twitter account. ( Log Out / Change <#> ) Facebook photo ** You are commenting using your Facebook account. ( Log Out / Change <#> ) Google+ photo ** You are commenting using your Google+ account. ( Log Out / Change <#> ) Cancel Connecting to %s Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Pages o Home o WORK 2016 o WORK 2015 o WORK 2014 o WORK 2013 o WORK 2012 o WORK 2011 o WORK 2010 o WORK 2009 o WORK 2008 o MONOCHROMES 2012 o PREVIOUS WORK o CV o CONTACT o TEXTS: + CLANDESTINE ELEGIES by Merete Sanderhoff + UNDERHÅNDSELEGIER af Merete Sanderhoff + HE CHOSE THE WRONG CAREER Press release + HE CHOSE THE WRONG CAREER Læs pressemeddelelse + FIRST AND SECOND PARADOX by Marco Tonelli + PRIMO E SECONDO PARADOSSO di Marco Tonelli + Review of exhibition in Rome by Antonello Tolve + Interview with Peter Ravn in EYE SEE HUE Magazine + Interview med Peter Ravn i Dagbladet Information Categories o NEWS (36) o Peter Rothmeier Ravn (1) o Bookmarks + Apropos… Ansigt og kunst – interview med Peter Ravn på P1 + For more info, visit Peter Ravn's page on Facebook + German art blog IGNANT about my work + Interview i Dagbladet Information + Interview i Information + INTERVIEW with Peter Ravn /EYE SEE HUE Magazine + PETER RAVN + Peter Ravn on TV2 News + Review of exhibition in Rome by Antonello Tolve + Video for Rehearsal by EKKO directed by Peter Ravn Blog at WordPress.com. * Follow * o PETER RAVN o Customize o Follow o Sign up o Log in o Copy shortlink o Report this content o Manage subscriptions o Collapse this bar %d bloggers like this: :)