Vurdering af bevaringsforhold og trusler ved Qajaa: Rapport over feltarbejde i perioden 2009-2014

Research output: Book/ReportReportResearch

33 Downloads (Pure)

Abstract

Qajaa på sydsiden af Ilulissat Isfjord er blevet besøgt i alt 6 gange i perioden 2009-2014 for at vurdere bevaringsforholdene og trusler mod pladsen. Denne rapport beskriver de enkelte besøg, hvilke undersøgelser der er foretaget, samt udvalgte resultater. Arbejdet har blandt andet omfattet opmåling af pladsen, sammenligning med beskrivelser og fotos fra tidligere besøg, opstilling af vejrstation og automatisk kamera, modelforsøg med nedbrydning in situ og i laboratoriet, samt modellering af nutidig og fremtidig optøning og nedbrydning. Rapporten er vedlagt en DVD med opmålinger og overvågningsdata fra
Qajaa, samt en række digitale fotografier, der giver et indtryk af pladsens tilstand anno 2014
På baggrund af resultaterne vurderes det, at både den fysiske og kemisk/mikrobielle nedbrydning ved Qajaa går langsomt, og at det ikke er nødvendigt at foretage afbødende tiltag eller deciderede nødudgravninger hér og nu. Det anbefales at genbesøge pladsen om 5-10 år for at bekræfte, om
vurderingerne i denne rapport holder stik.
Original languageDanish
Place of PublicationCopenhagen
PublisherNational Museum of Denmark, Conservation & Natural Sciences
Volume10871572
Number of pages29
Publication statusPublished - 2014

Cite this