Vi skaber selv historien – kulturhistorie i hverdagen i daginstitutioner

Charlotte Abildgaard Paulsen, Stine Hagen Mørk

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Museum Skanderborg har siden 2011 tilbudt børneomvisninger og børnebyvandringer for daginstitutioner gennem Skanderborg Kommunes børnekulturpakker. I 2018 besluttede vi sammen med Dagtilbud Skanderborg By at udvikle endnu et historieforløb til daginstitutioner med det formål at gøre børn bevidste om, at de er en del af historien, og at de selv er historieskabende. Forløbet blev prøvekørt og tilpasset i 2018 sammen med de syv børnehuse i dagtilbud Skanderborg By. I foråret 2019 er det så blevet rullet ud til Dagtilbud Højvangen Skanderborg, to selvejende institutioner i Stilling samt Dagtilbud Ry og i efteråret 2019 til fire børnehuse i henholdsvis Gl. Rye, Bjedstrup og to i Skovby.
Så rigtigt mange børn ved nu, at vi alle har en fælles stammoder, der kaldes Lucy, og de kender til stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder og ved, hvorfor deres børnehave og by hedder, som de gør.
Original languageDanish
JournalMuseum Skanderborg Årbog
Issue number2019
Pages (from-to)120-135
Number of pages16
ISSN2445-5784
Publication statusPublished - 2020

Cite this