Uddannelsesstøtte mellem stat og marked 1952-2020

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Siden 1952 har statslig økonomisk støtte til unge under uddannelse været tænkt som et middel til at øge den sociale mobilitet i det danske uddannelsessystem ved at mindske betydningen af forældrebaggrund og afhængigheden af indkomst fra erhvervsarbejde. Den oprindelige støtteordning bestod af stærkt behovsprøvede stipendie- og låneydelser, til uddeling blandt et begrænset udsnit af studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter. I takt med uddannelseseksplosionen og den almindelige velstandsfremgang fra 1960’ernes begyndelse opnåede støttevirksomheden stigende udbredelse kulminerende med den universelle og retsbaserede SU, vi kender i dag. Netop tidsaspektet ved den sociale reproduktion i samfundet var en problemstilling, der optog Erik Jørgen Hansen. Særligt interesserede han sig for, hvordan uddannelsessystem og offentlige institutioner indgår i et dialektisk forhold med og sætter rammerne for individets udnyttelse af egne ressourcer og dermed livschancer og arbejdsmarkedsposition på længere sigt. Med afsæt i sociologen Gøsta Esping-Andersens begreb om dekommodificering af arbejdskraften fokuseres der i dette kapitel på, hvordan det skiftende lovgrundlag bag statslig uddannelsesstøtte har virket strukturerende for den enkelte aktørs færd gennem de videregående uddannelser.
Original languageDanish
Title of host publicationSocial ulighed set gennem uddannelse
EditorsNiels Rosendahl Jensen, Thomas Clausen, Bente Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Anne Larson
Number of pages23
Place of PublicationAarhus
PublisherAarhus Universitetsforlag
Publication date14 Aug 2023
Pages143-165
ISBN (Print)9788772198217
ISBN (Electronic)9788775972586
Publication statusPublished - 14 Aug 2023
Externally publishedYes

Cite this