SVM1453 Jernudvinding fra førromersk jernalder

Research output: Book/ReportReportResearch

30 Downloads (Pure)

Abstract

ed den arkæologiske traceundersøgelse af et 12.099 m2 stort areal i forbindelse med anlæggelse af en cykelsti mellem Boeslunde og Stubagerhus i Sydvestsjælland, fandtes flere strukturer af arkæologisk interesse. På etape 1 fremkom resterne af en stærkt nedpløjet gravhøj, med istående urne fra den første del af jernalderen, samt sporene (stolpehuller) af dele af et ca. 11 meter langt hus, sandsynligvis ligeledes fra jernalderen. Derudover fremkom flere koncentrationer af stolpehuller, gruber, kogegruber og lavninger med fund af keramik og tildannet flint. På etape 2 var der flere tætliggende anlægskoncentrationer fra området kort før Atterupgård og op til rundkørslen i Boeslunde. Det gælder en stor koncentration af stolpehuller umiddelbart vest for Atterupgård og en koncentration af gruber samt en huskonstruktion (K4) øst for Atterupgård. Umiddelbart øst for huskonstruktionen fremkom en ildpåvirket grube (A97) med slagge og forglasset ler samt en lille bronzering. Små 300 meter øst herfor fandtes bebyggelsesspor fra ældre romersk jernalder, deriblandt en brønd/dyb grube med fund af en øjenfibel og to ildbukke. Helt op mod rundkørslen i den vestlige del af Boeslunde fandtes gruber af yngre bronzealderkarakter, der forventes at være den sydvestlige afgrænsning af den bebyggelse der blev dokumenteret i forbindelse med anlæggelse af rundkørslen i 2003 (SVM2003024).
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2014

Cite this