Solidaritet med andre 'andre': Livshistoriske veje ind i politisk aktivisme på den danske venstrefløj, 1960-1990

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen er forankret i projektet Protest! – et samarbejde mellem Arbejdermuseet og Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Gennem forskning, udstilling og undervisning undersøger projektet brud, kontinuitet og variation i politisk aktivisme på den danske venstrefløj i perioden 1960-2020. Artiklens primære empiriske grundlag er nye interviews med 15 nutidige aktivister og 15 historiske aktivister fra Vietnam-, Anti-apartheid- og miljøbevægelsen. Centrale spørgsmål er, hvorfor og hvordan mennesker blev aktivister. For at forklare det analyserer denne artikel livshistoriske veje til politisk aktivisme og identificere ligheder i aktivisternes familiebaggrunde, transformative udlandsrejser og møder med andre ’andre’, men også variation i personlige baggrunde og motivationer.
Original languageDanish
JournalTEMP - tidsskrift for historie
Issue number23
Pages (from-to)29-49
Number of pages21
ISSN1904-5565
Publication statusPublished - 2021

Cite this