Skibe i skiver: om museumsloven og punktødelæggelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

På baggrund af en række konkrete udgravningssager rejser vi en kritik af museumslovens forvaltning. Vi peger dels på
en manglende stringens i forhold til definitionen af fortidsminder, dels på en uhensigtsmæssig konfliktskyhed overfor
bygherre. Det umiddelbare resultat er en uensartet sagsbehandling, hvilket i sig selv er problematisk, og i et større
perspektiv fristes man til at sige, at museumslovens ånd ikke efterleves i forvaltningen af den.
Original languageDanish
JournalArkæologisk Forum
Issue number44
Pages (from-to)26-31
Number of pages6
ISSN1399-5545
Publication statusPublished - 2021

Cite this