Refleksioner omkring det arkæologiske: perspektiver omkring digital data

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Følgende artikel diskuterer og reflekterer på baggrund af Assaf Nativs artikel: No compensation needed: On archaeology and the archaeological (2017) over hvordan det arkæologiske og det arkæologiske materiale skal forstås. Mange synspunkter er delt med forfatteren, men med en forskel i synspunktet om hvad det arkæologiske er og hvordan det arkæologiske materiale og optegnelser skal håndteres. Assaf Nativ foreslår flydende klassifikation, hvorimod denne artikel foreslår multiklassifikationer. Ligeledes ønsker Assaf Nativ at finde det unikke ved det arkæologiske.. Denne artikel foreslår, at det arkæologiske er unikt ved at transformere information til data med henblik på at muliggøre mange perspektiver og åbne for andre discipliner, fordi det arkæologiske indeholder ikke en foruddefineret sti fra undersøgelse til konklusion. For at håndtere det arkæologiske og det arkæologiske materiale er det nødvendigt at tilpasse dokumentationen af tilstedevær og fravær, samt registrere ændringer i klassifikationer ved forandringer af kontekst og teorier. Målet er, at det arkæologiske fremstiller hvad det arkæologisk materiale er for at demonstrere alt hvad det bliver og var.
Original languageDanish
Article number1
JournalArkæologisk Forum
Issue number42
Pages (from-to)17-22
Number of pages6
ISSN1399-5545
Publication statusPublished - 2020

Cite this