MELLEM MANGE VERDNER: NETVÆRK, VÆKKELSE OG TRANSNATIONALE FORBINDELSER I DET ATLANTISKE RUM I BEGYNDELSEN AF 1700-TALLET

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen er en biografisk fortælling om plantageejer og købmand Johan Lorentz Carstens, født på den dansk-vestindiske ø, St. Thomas i 1705. Gennem Carstens' liv viser artiklen, hvordan Amsterdam og nederlandsk kultur var centrale elementer i euro-caribiske liv i Dansk Vestindien. Artiklen beskriver Carstens' handelsforbindelser og personlige relationer i Amsterdam og viser, hvordan disse relationer var knyttet med et netværk af mennesker engageret i den herrnhutiske Brødremenighed, og hvordan Carstens' personlige vækkelse blev antændt af mødet med den prominente herrnhuter A.G. Spangenberg, men næret af hans kontakter i det herrnutiske samfund i Amsterdam. Endelig diskuteres det, hvordan Carstens' fascination af den herrnhutiske kristendom svækkedes, efter han flyttede til København i 1739. Ved at bruge Carstens som analyseobjekt i en traditionel mikrohistorisk tilgang, argumenterer der for at livet blandt de europæiske beboere i Dansk Vestindien ikke alene kan forstås ved at se på forbindelsen mellem koloni og moderland, men snarere skal ses som et transnationalt fænomen, udsprunget af mangefacetterede netværk og forbindelser i hele den Atlantiske verden, hvor Amsterdam spillede en central rolle.
Original languageDanish
JournalTEMP - tidsskrift for historie
Volume10
Issue number20
Pages (from-to)139-159
Number of pages21
ISSN1904-5565
Publication statusPublished - 1 Jun 2020

Cite this