Maglemosekøller af urokseknogler

Søren Henning Andersen, Morten Fischer Mortensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ved rekognoscering i Todbjerg-Pannerup Mose, ca. 12 km nord for Århus, fandt amatørarkæologen Erik Espersen i 2014 en forarbejdet dyreknogle i opgravet jord fra en drængrøft nær mosens sydlige del. Mosedraget måler ca. 2 km i nordvest-sydøstlig retning og er ca. 400‑500 m bredt (fig. 1). I stenalderen var mosen
en sø i det østjyske bakkelandskab, og at området har været attraktivt for ældre stenalders jægere og fiskere fremgår af, at der ved de gamle søbredder kendes adskillige bopladser fra den tidlige del af ældre stenalder, Maglemosekulturens periode, (ca.9.400‑6.400 f.Kr.).
Original languageDanish
JournalAarboeger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
Volume2018
Pages (from-to)7-16
Number of pages10
ISSN0084-585X
Publication statusPublished - 2022

Cite this