Mølletvangens ophævelse i hertugdømmet Slesvig

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I århundreder havde indbyggerne i hertugdømmet Slesvig været underlagt mølletvang. Efter Treårskrigen afsluttedes imidlertid mølletvangens epoke i Sønderjylland ved et lovindgreb. Reformen blev dog ikke gennemført uden at møde modstand fra møllernes rækker. Mølletvangens afvikling i hertugdømmet Slesvig har ikke tidligere været behandlet i forskningslitteraturen. Afskaffelsen af mølletvangen havde ikke desto mindre vidtrækkende følger for såvel møllegæster som for indehavere af de tidligere tvangsmøller. I denne artikel ligger hovedfokus på sidstnævnte gruppe. Hvordan stillede møllerne sig til tvangsmølleriets ophør? I hvilken udstrækning blev møllernes interesser tilgodeset i procesforløbet ved mølletvangens afskaffelse? Det er nogle af de spørgsmål, der belyses. Artiklen giver desuden et nærmere indblik i 1850’ernes lovgivnings- og administrationspraksis i den danske helstat eksemplificeret ved loven om mølletvangens ophævelse
Original languageDanish
JournalSoenderjyske Aarboeger
Volume126
Issue number1
Pages (from-to)209-234
Number of pages26
ISSN0106-4452
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this