KNV00691-01 og -02 Hammer Enghave KUAS journalnummer: 18/08239 Matr.nr. 7, 8a, 8b, 10i, 18c og 18d Hammer by, Hammer. Hammer sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.01. sb.nr. 80: Beretning for forundersøgelser og udgravning af delområde 45 forud for Banedanmarks omlægning og opgradering af jernbanen mellem Ringsted og Femern og Vejdirektoratets reparation af banedæmning vest for Hammer.

Katrine Kølle Hansen, Birgitte Fløe Jensen

Research output: Book/ReportReportResearch

10 Downloads (Pure)

Abstract

Der er undersøgt bebyggelsesspor fra yngre bronzealder i form af en staklade og et formodet toskibet hus og fra førromersk jernalder i form af tre enkeltliggende gårde og fra yngre romersk jernalder – germansk jernalder. Fra den seneste periode er der afdækket dele af to selvstændige bebyggelser adskilt af en markant lavning med samlet mindst 25 langhuse og et antal mindre økonomibygninger, blandt andet en særpræget bygning med et hesteskoformet tagbærende vægforløb. Der er lavet arkæobotaniske analyser på materiale fra alle de tre repræsenterede tidsperioder.
Desuden blev Frederik d. IV’s vildtbane fra 1700-tallet dokumenteret, og der blev fundet hidtil ukendte konstruktionsdetaljer i form af en stensat sydvæg i grøften og skråtstillede pæle i bunden.
Original languageDanish
Place of PublicationVordingborg
PublisherMuseum Sydøstdanmark
Number of pages50
Publication statusPublished - Sept 2021

Cite this