"I hvilken grad skal vi internere dem?": Undervisning for børn i særforsorgen i perioden 1933-1980

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikels fokus er skolegangen for særforsorgsbørn, dvs. børn, der tidligere blev kategoriseret som blinde, døve, epileptikere, talelidende (herunder ordblinde), vanføre eller åndssvage. Målet var undervisning, men midlet dertil var forskelligt. Fokus er rettet mod årene 1933-1980, hvor børnene var anbragt under særforsorg med et blik for, at der før 1933 var helt særlige regler for elever, der havde andre behov end de fleste skoleelever. Artiklen falder i to dele. I den første halvdel (ca.1933-ca.1950) var kostskoler midlet til at nå målet om undervisning. I den anden halvdel af perioden (ca.1950 - 1980) var midlet integration i folkeskolen. Artiklen viser, hvordan politikere og centraladministration i hele perioden forsøgte at finde det rette middel til at nå målet: undervisning til børn indskrevet i særforsorgen.
Original languageDanish
JournalUddannelseshistorie (year)
Volume2023
Issue number57
Pages (from-to)85-102
Number of pages17
ISSN0900-226X
Publication statusPublished - 20 Dec 2023

Cite this