Hjertespænder fra nyere tid

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

183 Downloads (Pure)

Abstract

Bondesmykker og dragttilbehør fra nyere tid er hidtil ret dårligt belyst i dansk
sammenhæng. I litteratur om dragtskikken blandt landbefolkningen berøres
emnet om de tilhørende dragtsmykker kun sporadisk. Det bliver ofte fremhævet,
at der i Danmark ikke har været den samme rige dragtsmykketradition
som i vore nabolande. Dette er uden tvivl sandt, når det gælder de overdådige
sølvsmykker, som man kan studere i udenlandske publikationer om emnet.
Brugen af metaldetektorer giver dog løbende mange fund, som kan udbygge
billedet noget. Der er ingen tvivl om, at f.eks. de hjerteformede spænder fra
1700-1800-tallet, som er emnet for denne artikel, og som gennemgående er af
ret ydmyg udformning, har været langt mere udbredte, end det fremgår af den
danske litteratur om emnet. Efter en uformel forespørgselsrunde til detektorfundsansvarlige
kolleger rundt omkring på museerne og søgning i Museernes
Samlinger samt på detektorhjemmesider, kunne det hurtigt konstateres, at det
er en smykketype, som har været udbredt i hele landet.
Mange af spænderne er af uædelt metal, og derfor og på grund af deres sene
datering vil de som hovedregel ikke blive vurderet som danefæ. Det kan derfor
være op til den enkelte detektorbruger og museum, om genstanden skal afleveres
til og registreres i museumssamlingen. Dette kan give en skævvridning
i indsamlingen af jordfundne smykker fra denne tid og en eventuel grundig
behandling af dem med tiden. Men selvom spænderne ikke er så gamle, er
deres historie alligevel interessant. De har som smykketype rødder tilbage til
middelalderen, hvad angår både udformning, funktion og symbolik.
Formålet med artiklen er at forsøge at sætte spænderne ind i en smykkehistorisk,
brugs- og dateringsmæssig ramme samt at forsøge at belyse motivets symbolik.
Måske kan det afføde en opmærksomhed ikke alene på emnet som sådan,
men også på indsamling og registrering af disse genstande, som på trods af eller
på grund af deres ringe alder er et så forholdsvis ubeskrevet blad i Danmark.
Artiklen tager udgangspunkt i de ti hjerteformede spænder fra 1700-1800-
tallet, som findes i Sydvestjyske Museers samling, og som har været direkte
tilgængelige for mig. Formodentlig vil spændernes antal og udformning være
sammenligneligt med dem, som findes i andre museumssamlinger.
Original languageDanish
JournalKUML
Volume2013
Pages (from-to)145-163
Number of pages18
Publication statusPublished - 2013

Cite this