Helena Strömquist. ”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria. Lund: Lunds universitet, 2010. Bokhistoriska skrifter: 6. 410 p. ill. ISBN 978-91-628-7994-5 og Kristina Lundblad. Om betydelsen av böckers utseende Det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840-1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband (etc.) Malmö: Rámus, 2010. Bokhistoriska skrifter: 5. 382 pages., ill. ISBN 978-91-978406-4-4

Anders Toftgaard, Karen Skovgaard-Petersen

  Research output: Contribution to journalLiterature reviewResearchpeer-review

  Original languageEnglish
  Journalsharp newsletter
  Volume21
  Issue number1
  Pages (from-to)11-13
  Publication statusPublished - Jan 2012

  Cite this