Fravær af viden, viden om fravær: Magiske effekter i det postsocialistiske Mongoliet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Socialismens fald har medført et fornyet engagement med magiske objekter og handlinger i Mongoliet. Samtidig har mange års undertrykkelse af religion og 'overtro' under det socialistiske styre fået folk til at tro, at de ved for lidt om religion, åndemagter og magiske fænomener. At megen viden og mange religiøse objekter er gået tabt under socialismen kan der ikke være nogen tvivl om, men i stedet for at analysere folks omgang med åndemagter og magi som baseret på ufuldkommen viden, forsøger jeg i denne artikel at analysere uvidenheden om fænomener, samt den uvidenhed der giver sig til kende i objekters og handlingers æstetik, som en forudsætning for deres effektivitet som magiske objekter og handlinger. Man kan paradoksalt nok sige, at netop uvidenheden om fænomenerne har gjort dem mere magiske og kraftfulde. I artiklen anskues uvidenheden derfor som en produktiv størrelse, som tages alvorligt i sig selv.
Original languageDanish
JournalTidsskriftet Antropologi
Issue number53
Pages (from-to)43-58
Number of pages16
ISSN0906-3021
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Cite this