FHM 4461, Vestergade 3: Antropologisk undersøgelse af skeletter fra Helligåndshospitalets kirkegård.

Research output: Other contributionResearch

Abstract

Udgravningen i kælderen blev foretaget, eftersom ejeren ønskede at sænke gulvet og herover støbe et fast betongulv. Udgravningsfeltet udgjorde et areal på ca. 40 m2. De arkæologiske levn bestod af en brønd, tilkastet i 1600-1700-tallet og seks begravelser, der henføres til Helligåndshospitalets kirkegård, der har været i brug fra sidste halvdel af 1200-tallet og frem til ca. 1541. Desuden blev der fundet ældre kulturlag fra tidlig middelalder omkring 1000-1100-tallet, som bestod af stolpehuller, en træsat brønd, muligvis rester af en smedje samt endnu en formodet brønd.
Tre af de seks begravelser blev optaget af arbejdsmænd i forbindelse med deres arbejde. En nedgravning på omkring 80x120 cm, der både ud fra dimensioner og fyldets struktur blev antaget som værende en grav, viste sig at være tom.
Flere af gravene var forstyrret af yngre byggeaktivitet. Grav X76 var således overlejret af et af kælderens pillefundamenter, gravene X1 og X113 af skillevægsfundamenter og gravene X85 og X87 af kældertrappens fundament. En grav, X5, lå under kælderens vestlige profil, og kun underbenene strakte sig ind i det undersøgte felt. Alle seks grave lå nedgravet i lyst gult smeltevandsaflejret sand, og der var kun et begrænset antal humane løsfundne knogler i både den overliggende jord samt i gravene.
Original languageDanish
Publication date2003
Edition2003
Volume5
Number of pages12
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes

Cite this