Fængslende fund på Nordfalster: Om museets udgravninger ved statsfængslet

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Abstract

Forud for anlæggelsen af det nye statsfængsel på Nordfalster har arkæologer fra Museum LollandFalster fundet og udgravet en række spændende forhistoriske lokaliteter, hvoraf størstedelen kan dateres til bondestenalderen. Det arkæologiske arbejde fandt sted i perioden fra 2009, hvor forundersøgelsen blev igangsat, til efteråret 2012, hvor den sidste af de store udgravninger blev afsluttet. Museets undersøgelser har bidraget med spændende ny viden om fortidsmenneskenes aktiviteter i området og giver et uvurderligt indblik i en periode af oldtiden, som ikke tidligere har været belyst i et sådant omfang på Nordfalster.
Original languageDanish
Publication dateOct 2013
Number of pages3
Publication statusPublished - Oct 2013

Cite this