En sag for hele Folkets Dannelse: skiftende udstillingskontekster for gipsafstøbninger i Det Kongelige Danske Kunstkammer og Statens Museum for Kunst

Research output: Other contributionResearch

Abstract

Gipsafstøbninger har siden deres storhedstid som museumsgenstand i 1800-tallet indgået i forskellige udstillingskontekster. Eksempelvis har afstøbningernes status ændret sig gennem tid. Fra storhedstiden hvor store samlinger blev akkumuleret for at kunne fremvise og demonstrere skulpturens historie, til nedgangstider, hvor museerne fandt, at kopierne optog for megen plads i originalsamlingerne. Artiklen belyser forskellige tilgange til gipsafstøbningerne og deres skiftende udstillingskontekster, med udgangspunkt i Den Kongelige Afstøbningssamling, Statens Museum for Kunst.
Original languageDanish
Publication date2005
PublisherStatens Museum for Kunst
Number of pages16
Publication statusPublished - 2005
Externally publishedYes

Cite this