Den lille (terræn-)forskel: Danmarks Højdemodel som kilde til erosion og slid på arkæologiske lokaliteter i dyrket mark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

38 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende artikel er blevet til som opfølgning på et kort oplæg ved et stormøde for det arkæologiske personale på de sjællandske museer, afholdt marts 2017 på Københavns Universitet. I oplægget præsenteredes forsøg med og resultater af en matematisk behandling, nærmere betegnet subtraktion, af de tilgængelige rasterdata over terrænhøjde i Danmark. Formålet var at præsentere, hvad denne form for rasteranalyse kan bruges til og høste kommentarer fra interesserede kolleger i forsamlingen. Efterfølgende har der desuden været en kort diskussion af metoden i Arkæologisk GIS-forum, og formålet med denne artikel er at belyse potentialet, men også de problemer, der er forbundet med metoden.
Original languageDanish
JournalArkæologisk forum
Issue number37
Pages (from-to)8-18
Number of pages11
Publication statusPublished - 2017

Cite this