De lovpligtige udgravninger og begrebet “ny viden”

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

”Ny viden” er blevet er centralt begreb i den lovpligtige arkæologi, fordi det i dag er fortidsmindets bidrag til ”ny viden” som afgør, om et fortidsminde vurderes som væsentligt – og dermed også om det skal udgraves eller ej. Artiklens historiske gennemgang viser, at opfattelsen af den lovpligtige udgravnings rolle i vidensproduktionen har bevæget sig fra et redningsperspektiv imod en opfattelse af udgravningen som videnskabelig undersøgelse. Begge tilgange optræder dog fortsat i den lovpligtige arkæologis praksis og forvaltning. Det betyder, at to ret forskellige videnssyn præger bygherrearkæologien og dermed skaber uklarhed omkring, hvad ”ny viden” er i denne sammenhæng. Artiklens formål er derfor at diskutere om ”ny viden” er egnet som vurderingsredskab eller ej. Konklusionen er, at ”ny viden” er et problematisk kriterie, som for at være anvendeligt, kræver en helt anden levende faglig diskussion og refleksion, end der er til stede i dag.
Original languageDanish
JournalArkæologisk Forum
Volume44
Pages (from-to)18-25
Number of pages8
ISSN1399-5545
Publication statusPublished - 2021

Cite this