Bygningskonstruktioner på landet i Østdanmark 1200-1600

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Henriette Rensbro er cand. mag. i middelalderarkæologi og historie. Hun fremhæver i sin artikel, der er baseret på hendes specialeafhandling ved Århus Universitet, at der i Østdanmark (inklusive Skåne og Halland) i perioden 1200-1600 var to dominerende hustyper, der begge havde deres tagbærende stolper i ydervæggene: protobindingsværk og etskibet tagremskonstruktion. Der blev i 1996 lavet en registrering af alle de på dette tidspunkt udgravede bygninger, og det er disse resultater som formidles i artiklen.
Original languageDanish
JournalBol og by. Landbohistorisk tidsskrift
Volume19
Issue number1-2
Pages (from-to)47-66
Number of pages20
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes

Cite this