Byens ånde: Luftforurening og dødsårsager i København, ca. 1800-1920

Translated title of the contribution: The Breath of the City: Air Pollution and Mortality in Copenhagen, c. 1800-1920

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Sygdom og død som følge af luftforurening er stadig et problem
i Danmark, skønt langt mindre end tidligere. Men hvor stort var
problemet før forbedringerne? Hvilken rolle spillede luftforureningen
for sundheden under Københavns industrialisering i 1800-tallet,
som netop var karakteriseret ved en voldsom stigning både i antallet
af fabrikker, i afbrændingen af kul og i indbyggerantallet? Formålet
med nærværende artikel er at undersøge dette spørgsmål igennem
analyser af de rapporterede dødsårsager i København i perioden ca.
1800-1920, på baggrund af resultater fra nye geoarkæologiske undersøgelser
foretaget af Københavns Universitet og i lyset af de sidste to
årtiers forskning i luftforureningens indvirkning på sundheden.
Translated title of the contributionThe Breath of the City: Air Pollution and Mortality in Copenhagen, c. 1800-1920
Original languageDanish
JournalHistorisk Tidsskrift
Volume2021
Issue number1
Pages (from-to)11-46
Number of pages35
ISSN0106-4991
Publication statusPublished - 27 Jun 2021

Cite this