Bulkister og Bådgrav ved Bulbrogård: en senneolitisk gravplads ved vestbredden af Tissø

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  En gravplads med 11 jordfæstegrave og en grube med en kraniekalot fra senneolitikum blev udgravet
  i 2001 på Bulbrogårds jorder ved vestbredden af Tissø, Vestsjælland. Gravene lå på en række langs søbredden.
  Der var både forskelle og ligheder med hensyn til gravenes konstruktion og indhold af oldsager. I seks af gravene
  var der bevaret kistespor, i fem tilfælde efter bulkister og i ét tilfælde efter en stammebåd anvendt som kiste.
  Fire af gravene indeholdt gravgods. Gravens konstruktion, udformning og indhold diskuteres med særlig fokus
  på bådgraven, og der sammenlignes med andre fladmarksgrave på Sjælland og i Skåne.
  Original languageDanish
  JournalAarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
  Pages (from-to)7-42
  Number of pages36
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this