Bulkister og Bådgrav ved Bulbrogård: en senneolitisk gravplads ved vestbredden af Tissø

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

En gravplads med 11 jordfæstegrave og en grube med en kraniekalot fra senneolitikum blev udgravet
i 2001 på Bulbrogårds jorder ved vestbredden af Tissø, Vestsjælland. Gravene lå på en række langs søbredden.
Der var både forskelle og ligheder med hensyn til gravenes konstruktion og indhold af oldsager. I seks af gravene
var der bevaret kistespor, i fem tilfælde efter bulkister og i ét tilfælde efter en stammebåd anvendt som kiste.
Fire af gravene indeholdt gravgods. Gravens konstruktion, udformning og indhold diskuteres med særlig fokus
på bådgraven, og der sammenlignes med andre fladmarksgrave på Sjælland og i Skåne.
Original languageDanish
Book seriesAarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
Pages (from-to)7-42
Number of pages36
Publication statusPublished - 2012

Cite this