Bevaring i Åmosen - hvor vådt er vådt nok?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

292 Downloads (Pure)

Abstract

Der er foretaget en række undersøgelser i den østlige del af Åmosen for at klarlægge bevaringsforholdene for udvalgte stenalderbopladser i området. Undersøgelserne omfatter blandt andet terrænkoter, vandstande, iltnedtrængning
og pH forhold, og der er foretaget en sammenligning af bevaringstilstanden i 1970erne og 80erne med i dag. Ved flere af pladserne er forholdene kritiske, idet der sker en fortsat nedbrydning af det arkæologiske fundmateriale som følge af en lav vandstand. Det vurderes samlet, at vandstanden selv på de tørreste somre skal ligge mindst 20 cm over kulturlagene for at bremse den igangværende nedbrydning.
Original languageDanish
Title of host publicationKulturarv i naturpark Åmosen-Tissø : Styringsgruppen for naturpark Åmosen-Tissø i samarbejde med Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet
EditorsAnders Fischer, Lisbeth Pedersen
Number of pages10
Publication date2005
Pages43-52
ISBN (Print)87-89735-08-0
Publication statusPublished - 2005

Cite this