Beretning for undersøgelse af bopladsområde fra Germansk Jernalder/Vikingetid samt gravplads fra Senneolitikum og en grav fra ældre Romersk Jernalder. Bulbrogård (BU) 2001: St. Fuglede sogn, Ars herred, Holbæk Amt. Sted. nr. 01.01.06 – sb. ingen sb-nr kort nr. 1413 III NØ NM I Journalnr. 7701/94, RAS P.3330/97

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Udgravningen er et resultat af undersøgelser fra 1995 på Bulbrogårds jord. Der blev i alt afdækket omkring 7000 m² og udgravningen er et led i Nationalmuseets undersøgelser på bakkeøen vest for Tissø. Undersøgelsesområdet er beliggende umiddelbart syd for en
  gårdstomt dateret til sen VIK (jf. beretning for 1995 + 2002).
  Ved undersøgelsen fremkom 10 sikre samt 2 usikre grave dateret til SN. I to af gravene fremkom henholdsvis en flintdolk af type II og et skifferhængesmykke. Flere af gravene havde bevarede rester af skeletdele samt tandemalje og kistespor. Ud over gravene fandtes en kraniekalot i en grube, der via AMS-datering tidsfæstes til samme periode som gravene (se
  bilag 1).
  Fra bronzealderen dukkede der ligeledes grave frem i form af henholdsvis to urnegrave (YB) og et parti af en sandsynlig højgrøft. I Højgrøften område er tidligere fundet en ragekniv vha. detektor.
  Yngre romersk jernalder blev repræsenteret i form af en enkelt jordfæstegrav, med en lille kop og bevarede skeletdele.
  Fra yngre germansk jernalder og vikingetid fremkom i alt 322 detektorfund, hvor en sværdfæsteknap med sølvindlæg (BU479) samt et bidsel (BU372) skal fremhæves. Derudover bestod detektorfundene hovedsagelig af søm og knive (se bilag 2).
  Samme periode er repræsenteret i form af et enkelt, (måske 2) langhus(e), fra vikingetiden samt en del såkaldte småhuse og andre konstruktioner. 9 sikre og to usikre grubehuse fremkom, hvor de fleste indeholdt fund af ten- og vævevægte, der tyder på tekstilproduktion.
  Derudover fandtes en del dyreknogler samt muslingeskaller og fiskeknogler.
  Tre stolperækker, der kunne tilhøre den samme konstruktion stammer muligvis fra tørrestativer til fiskenet. Disse er dog endnu ikke dateret, og det skal understreges, at der er tale om en tolkning. En enkelt buet række af skråtstilledes stolper kunne hverken funktionsbestemmes eller
  dateres. Det samme var gældende for et anlæg af sandsynlig høj alder med en kreds af sten i toppen.
  Original languageDanish
  Number of pages96
  Publication statusPublished - 3 Sept 2002

  Cite this