Beretning for Ringsted-Femern Område 35. KNV01065: Del rapport for KNV00276 Ringsted-Femern

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Undersøgelsen er foranlediget af Banedanmarks anlægsarbejder i forbindelse med opgraderingen af banestrækningen Ringsted-Femern. Det berørte areal omfatter 17.835 m2 på matr. 9i og 21n Vridsløse By, Herlufsholm.
Arealet indeholdte den eksisterende gravhøj Kjeppehøj og en del kogegruber. Alle vurderet til yngre neolitikum. Gravhøjen kunne ses blive påvirket af anlægsarbejdet, så en sikkerhedszone blev udpeget.
Området blev ikke indstillet til videre undersøgelse.
Original languageDanish
Number of pages33
Publication statusPublished - 20 Jul 2021

Cite this