Beretning for Ringsted-Femern Område 28N, KNV00900: Del-rapport for Rindsted-Femern KNV00276

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Undersøgelsen er foranlediget af Banedanmarks anlægsarbejder i forbindelse med opgraderingen af banestrækningen Ringsted-Femern. Det berørte areal omfatter 6.030 m2 på matr. 13a Herlufmagle By, Herlufmagle og matr. 21a Gelsted By, Herlufmagle, på hver side af en kunstig kanal tilhørende Hjulbæk. En ca. 180 m kørevej følgende syd for kanalen blev ikke undersøgt.
Området indeholdte ingen anlæg af arkæologisk interesse.
Original languageDanish
Number of pages9
Publication statusPublished - 8 Mar 2021

Cite this