Berørt af det uberørte: Refleksioner over et samtidsarkæologisk ekperiment

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Studieobjektet for samtidsarkæologien er den materielle kultur, der findes omkring os, hvilket placerer arkæologen subjektivt tilstedeværende midt i kildematerialet. Der er ingen faste metodiske rammer for undersøgelserne af den moderne materielle kultur. Dette afstedkom i forbindelse med registreringen af Holmegaard Glasværk et metodisk eksperiment, hvor jeg anvendte min egen tilstedeværelse aktivt som arkæologisk redskab. Det resulterede i et subjektivt funderet narrativ, der tog udgangspunkt i oplevelsen af materialet.
Original languageDanish
JournalArkæologisk Forum
Issue number39
Pages (from-to)13-18
Number of pages6
ISSN1399-5545
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this