Augmented Reality og kulturarv: Perspektiver for museernes forskning og formidling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Museerne står overfor at skulle omfavne den digitale kultur i håndteringen af den store mængde viden, institutionerne repræsenterer. Augmented Reality-systemer forbinder ved hjælp af moderne teknologi det virtuelle med det virkelige, og kan derfor synes som en oplagt anvendelsesmulighed i forbindelse med formidling og udforskning af kulturarven. En række projekter har de senere år vist, hvad fænomenet har af potentiale, samt hvilke udfordringer denne tilgang og den nuværende teknologis begrænsninger byder på i forhold til kulturarvsarbejdet. Disse resultater bliver i denne artikel perspektiveret med øje for oplagte anvendelsesmuligheder for arkæologer og andre kulturarvsarbejdere.
Original languageDanish
JournalArkæologisk Forum
Issue number28
Pages (from-to)12-18
Number of pages7
ISSN1399-5545
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this