Analyse af indsamling af digital Kulturarv 2020

Andreas Lenander Ægidius, Jakob Moesgaard

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Abstract

Ud fra en analyse af den eksisterende lovgivning samt relevante forarbejder og rapporter afdækker analysen den grundlæggende hensigt med indsamlingen, og udarbejder en beskrivelse af formålet med indsamlingen. Med udgangspunkt i den ovenstående beskrivelse og en analyse af det digitale medielandskab afdækker analysen, hvad der bør indsamles og sammenholder dette med eksisterende indsamlingspraksis. Projektgruppen har interviewet 12 forskere og afholdt en workshop med repræsentanter fra danske udgivervirksomheder, brancheorganisationer og internationale distributører. Alle har beredvilligt hjulpet os med at forstå det digitale medielandskab og drøfte hvad KB bør indsamle
mere og mindre af.
Original languageDanish
Number of pages73
Publication statusPublished - 14 Jan 2021

Cite this