ÅHM 2863, Sebbersund: Antropologisk undersøgelse af skelet x 2500

Research output: Other contributionResearch

Abstract

Det undersøgte skelet stammer fra udgravningen ved Sebbersund, hvor der i perioden 1990-1997 er foretaget udgravninger af Aalborg Historiske Museum. Sebbersund var en handels- og bopladslokalitet, der fungerede fra anlæggelsen omkring år 400 e.Kr. i ældre germansk jernalder ogop gennem vikingetiden til et par årtier ind i 1100-årene. I slutningenaf lokalitetens levetid anlagdes en kristen trækirke sammen med en kirkegård på det flade plateau nedenfor Nikolajbjerget, som er en bakkeformation afsat ved slutningen af sidste istid. Trækirken havde en eller måske to efterfølgende trækirker, inden den blev afløst af en stenkirke placeret på toppen af Skt. Nikolajbjerget. Graven, hvori omtalte skelet befandt sig, var placeret syd for trækirkens kor. Graven var speciel, da den, som den eneste ud af 468 udgravede grave, havde en kiste opbygget af granit- og kridtsten. Stenkisten var delvis jordfri og siderne, østgavlen samt dækstenene bestod af tilhuggede granitfliser, mens kistens vestgavl bestod af en kridtstensblok, hvori der var udhugget en niche til afdødes hoved. Skelettet lå udstrakt på ryggen med hovedet i vest og armene nedlangs kroppens sider. Under kraniet fandtes rester af en hovedpude af tørv. Gravens placering samt materialer antyder, at det drejer sig om en person af betydelig status.
Original languageDanish
Publication date2002
Edition2002
Volume8
Number of pages16
Publication statusPublished - 2002
Externally publishedYes

Cite this