What's happening? Eksperimenterende kunst 1960'erne og 1970'erne

Project: Research

Project Details

Description

1960’ernes og 70'ernes kunstscene var på mange måder skelsættende. Kunstens vertikale akse blev brudt af kulturens horisontale felt, og det implicerede en radikal ombrydning af forestillingen om, hvad kunst kunne være og hvad kunst kunne gøre. Mange facetter af denne ombrydning er beskrevet på internationalt plan. Danmark var også en vigtig scene i perioden anskuet både i relation til overordnede historikker og til andre nationale scener. I en dansk sammenhæng savnes imidlertid en dækkende og dybdeborende præsentation af periodens tværæstetiske eksperimenter og den stadige udfordring af værkbegrebet. Der er derfor et behov for at få kortlagt og analyseret de tværæstetiske og multimediale eksperimenter, der fandt sted i 1960’ernes danske kunst med vægtning af den historiske kontekst inden for hvilken, de nye satsninger og udtryk kom til verden: F.eks. den ny teknologi og medierevolutionen, der slår igennem i samfundet og gennemtrænger hverdagslivet, udviklingen i sociale og seksuelle roller på baggrund af en række medicinske, ideologiske, økonomiske, sociale og moralske forandringer, samt ombrydningen af grænserne mellem privat og offentligt.
Projektet rummer såvel en historisk dimension med udforskning af en række emner i 60erne og 70erne som en metodisk og teoretisk dimension, der angår de udfordringer som dette historiske skred udgør for museumsinstitutionen. Projektet er således vigtigt ikke blot på grund af periodens kunsthistoriske betydning, men også som indgang til samtidskunsten.
Projektperiode: 2010-15
Finansiering/tidsforbrug: 4 måneders forskningsfrikøb i 2012-3, samt 4 måneder indenfor normal arbejdstid
Hidtidigt tidsforbrug: Fire måneders frikøb samt 2 måneder inden for normal arbejdstid.
Planlagt formidling: Projektet vil udmønte sig i en udstilling samt artikler til såvel forskningsrettede som formidlingsrettede publikationer.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201002/08/2015