WARCnet: Web ARChive studies network researching web domains and events

Project: Research

Project Details

Description

Siden midten af 1990’erne er World Wide Web blevet et stadig vigtigere element i den måde, vi kommunikerer på. Hvis vi vil forstå udviklingen af web som et offentligt rum hvor nationale og tværnationale begivenheder finder sted, så må man som forsker bruge det arkiverede web som historisk kilde, fordi det web, der var online tilbage i fortiden, er forsvundet i dag. Med WARCnet skabes der et tværnationalt interdisciplinært netværk for forskere, som studerer det arkiverede web. Netværket vil undersøge, hvordan nationale webdomæner som fx det danske .dk og det britiske .uk ændrer sig over tid, og hvordan tværnationale begivenheder såsom EU-valg, terroristangreb eller Melodi Grand Prix har udviklet sig på web. De seneste 20 år er der oprettet nationale webarkiver, hvor al webaktivitet er gemt, men der er kun forsket meget lidt i dem, hvilket skyldes: 1) at webarkiver er meget forskellige for andre tekst- og billedsamlinger, og det kræver derfor særlige kompetencer at arbejde med dem, 2) der er ikke ret stor forskningsmæssig opmærksomhed på de historiske kilder, der findes i webarkiver, og 3) der mangler gode showcases, som viser, hvilke nye forskningsresultater, man kan skabe med denne type materialer, som ikke kan skabes med andre kildetyper. For bedre at kunne forstå vigtige dele af vores samtid—og den historiske udvikling—så skal der sættes markant ind for at få det fulde udbytte af den guldgrube af historisk materiale, der findes i nationale webarkiver. Yderligere info: warcnet.eu
AcronymWARCnet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202001/03/2023