Vikingen fra Fregerslev - Blandt rigets mægtigste

Project: Research

Project Details

Description

En nyopdaget ryttergrav fra 900-tallet fundet ved Fregerslev, Skanderborg, er omdrejningspunktet for dette forskningsprojekt. I 2016 blev projektet beskrevet og siden støttet med fondsmidler. Ryttergraven blev således udgravet i 2017 og de efterfølgende år er fundet udgravet på konserveringen og flere naturvidenskabelige undersøgelser er foretaget. I 2019 blev der, som en del af forskningsprojektet, afholdt en konference "Horse and Rider in the Late Viking Age. Equestrian Burial in perspective". Inviterede foredragsholdere fra flere europæiske lande var indbudt. Der arbejdes på en proceedings, som efterfølgende opfølges med en monografi.
Short titleVikingen fra Fregerslev
StatusFinished
Effective start/end date17/04/201730/11/2023