Project Details

Description

South Baltic Manors blev i 2018 bevilliget 16,5 millioner kroner fra Interreg 5a South Baltic, der dækker en del af Østersølandene, Sverige, Danmark, Litauen, Mecklenburg-Vorpommern og Polen. Museum Lolland-Falsters partnerbudget er på 2,6 mill. kr. til bl.a. et "Manorlab" eller et herregårdslaboratorium med læringscenter og en tænketank, der arbejder med bæredygtige koncepter for udvikling af herregårde og udvikling af herregårdskulturturisme
Projektet, der løber fra 2018 – 2021, skal udvikle herregårdenes turismepotentiale og markedsføre herregårde på tværs af grænser i området omkring den sydlige Østersø i Danmark, Sverige, Litauen, Tyskland og Polen. Det er et område, som præges af herregårde og rummer en mangfoldig herregårdshistorie.
Museum Lolland-Falster deltager sammen med det polske kaschubiske museum for at sætte museernes faglige ansvarsområde og viden om herregårdene i spil og bidrager til at udvikle turismepotentialet i Lolland-Falsters herregårde og rige herregårdskultur på en bæredygtig måde, der respekterer herregårdenes særegne historie.
Der skal forskes i, hvordan vi bevarer herregårdenes særpræg og helhed samtidig med, at vi udvikler forretningspotentialet. Projektets partnere kobler blandt andet v herregårdene sammen med de turisme-hotspots, der findes langs Østersøkysten,

AcronymSBM
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201830/06/2021