Udvikling af omkostnings- og tidseffektiv konserveringsmetode til vanddrukkent arkæologisk træ

Project: Research

Project Details

Description

Projektets formål er at udvikle og teste den kemiske forbindelse D-mannitol som imprægneringsmiddel til vanddrukkent arkæologisk træ for at udnytte metodens potentiale til at reducere konserveringstider og omkostninger. Målet er at udvikle og afprøve metoden på en stor spændvidde af vanddrukne arkæologiske trægenstande både i forhold til materialekarakteristika (træsort, nedbrydningstype og nedbrydningsgrad), dimensioner og konstruktionskompleksitet for at få en bedre forståelse for hvornår imprægnering med D-mannitol bevaringsmæssigt forsvarligt kan erstatte imprægnering med polyethylenglycol (PEG).
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201530/04/2018