Tro og billede - Melchior Lorcks værker og Luthers billedforståelse

Project: Research

Project Details

Description

Projektets fokus er en analyse af en række af Melchior Lorcks (1526/27-efter 1583) værker i et konfessionelt lys. Dels af hans berømte ”Tyrkerværk”, dels af et udvalg af hans mindre kendte værker. Lorck var opvokset med Luthers lære og som kunstner bekendt med den nye billedforståelse, som fulgte med den. Spørgsmålet er, om denne billedforståelse kommer til udtryk i Lorcks værker? Kan et konfessionelt standpunkt i dem afkodes? Hvis ja, hvordan forhandler Lorck så dette visuelt i værkerne? Hvordan kommer det til syne? Er det kun i værker, der var stilet til en luthersk målgruppe, et luthersk betydningsaspekt kan spores? Eller kan det siges at ligge latent i alle hans billeder, fx i hans stil – for så kun at aktiveres i bestemte bliksituationer? Lorck arbejdede for både katolske og lutherske opdragsgivere og færdedes i både katolske og lutherske kredse. Det skal undersøges om man kan identificere en (generel) forskel på de billeder, han producerede til de forskellige grupperinger?

StatusFinished
Effective start/end date15/08/202215/12/2022