Transformationer, relationer og repræsentationer – Indsamling og fremstilling af Brasilien gennem 400 år med afsæt i Nationalmuseets brasilianske samlinger

Project: Research

Project Details

Description

I september 2018 brændte Nationalmuseet i Rio de Janeiro ned til grunden, og størstedelen af museets samlinger gik tabt – herunder de etnografiske samlinger fra landets indfødte folk.
Dette har aktualiseret de brasilianske samlinger i Europa, heriblandt Nationalmuseets. Nationalmuseets brasilianske samling tæller omkring 2500 genstande indsamlet over hele Brasilien tilbage fra 1600-tallet og frem til i dag. Et samarbejde med museet i Rio de Janeiro omkring digital tilgængeliggørelse af samlingerne har tydeliggjort deres forskningspotentiale.
Med afsæt i Nationalmuseets brasilianske samlinger vil projektet undersøge, hvordan Brasilien er blevet indsamlet og fremstillet i Europa gennem 400 år. For at besvare dette spørgsmål vil projektet basere sig på proveniensforskning. Projektet anvender en tværvidenskabelig tilgang, der trækker på arkivstudier, materialestudier og inddragelse af indfødte folks perspektiver. Ved at anskue de forskellige samlinger som en helhed kan projektet identificere større tendenser og udviklinger over tid. Via de metodiske greb bidrager projektet teoretisk til museologiske diskussioner og analyser inden for etnografisk indsamlingspraksis, repræsentation, revitaliseringsprocesser, materiel og immateriel kulturarv.
Projektets slutprodukt er en engelsksproget, fagfællebedømt monografi målrettet internationale forskere både i og uden for museumsverdenen.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202328/02/2025