Tizians Portrætter

Project: Research

Project Details

Description

En gennemgribende behandling af museets to Tizian-malerier, det tidlige såkaldte Portræt af Giovanni Bellini (ca. 1512) og det sene såkaldte Portræt af Willibald Imhoff den ældre (1560erne), som jeg udfører i samarbejde med Troels Filtenborg fra museets Bevaringsafdeling. Troels har foretaget en grundig teknisk analyse, som jeg sammenholder med en vurdering af billedernes plads i Tizians oeuvre med henblik på international publikation.
En gennemgribende behandling af museets to Tizian-malerier, det tidlige såkaldte Portræt af Giovanni Bellini (ca. 1512) og det sene såkaldte Portræt af Willibald Imhoff den ældre (1560erne), som jeg udfører i samarbejde med Troels Filtenborg fra museets Bevaringsafdeling. Troels Filtenborg har foretaget en grundig teknisk analyse, som jeg sammenholder med en vurdering af billedernes plads i Tizians oeuvre med henblik på international publikation. I den sammenhæng arrangerede jeg i 2012 et lille forskerseminar på SMK med bl.a. Professor Paul Joannides fra University of Cambridge, Jill Dunkerton, seniorkonservator på National Gallery i London, og Antonio Mazzotta, Ph.D.-studerende ved universitetet i Milano. Det kom der en produktiv dag ud af og der foreligger en udførlig rapport til intern brug på museet. Min artikel om det såkaldte Portræt af Giovanni Bellini har ligget klar siden sommeren 2012, fordi vi afventede svar fra en potentiel låner om de ville bekoste en rensning af billedet. Låneren kunne ikke finde de nødvendige midler, så artiklen bliver nu forelagt en række relevante internationale tidsskrifter. Jeg præsenterede i øvrigt samme billede på Nordisk Netværk for Renæssancestudiers konference på Københavns Universitet i oktober 2012.
Projektperiode: 2011–13
Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet
Øvrige deltagere: Bevaringsafdelingen, SMK; Department of the History of Art, University of Cambridge; National Gallery, London
Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling.
Yderligere forventet tidsforbrug: 1 måned inden for normal arbejdstidsfordeling.
Formidling: Artikler i internationale tidsskrifter, endagsseminar, konferencepaper.
Artiklen om det såkaldte Portræt af Willibald Imhoff den ældre er fortsat under udarbejdelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201101/10/2013