Tømmerhuse på de nordatlantiske øer og i Grønland - diffusion og innovation

Project: Research

Project Details

Description

I det 18. og 19. århundrede påvirkes husbyggeriet på Færøerne, Island og Grønland af den norske byggetradition af tømmerhuse. Nærværende forskningsinitiativ vender sig mod bygninger opført i denne periode og skal belyse den påvirkning, der fandt sted indenfor husbygning i det nordatlantiske område. Norges tømmerrigdom og centrale beliggenhed i det nordatlantiske og vesteuropæiske område betyder, at tømmereksport fra Norge til dette område "til alle tider" har fundet sted. Projektets første fase vil være, omlægge og videreudbygning af det norske net af dendrokronologiske grundkurver for fyrretræ for nøjere at kunne datere bygninger og fastlægge eksporttømmers oprindelsessted: 'hvor kom tømmeret fra?' Efterfølgende vil bygningsarkæologiske og etnologiske studier søges inddraget. Projektet hører til blandt Nordlige Verdeners udviklingsprojekter.
StatusFinished
Effective start/end date31/12/201101/01/2012

Funding

  • Augustinus Fonden