Svenske missionærer som etnografer i Congo

Project: Research

Project Details

Description

Projektet er er et historisk antropologisk forskningsprojekt om det Svenske Missionsforbunds etnografiske virksomhed i Nedre Congo.
Målet er at tilvejebringe en viden om baggrunden, indholdet og betydningen af den etnografiske indsamling og de etnografiske forfatterskaber, som de svenske missionærer foretog i Nedre Congo. Det gælder i særlig grad grundlæggende forståelse af den betydning den etnografiske aktivitet blandt de svenske missionærer har haft for en skandinavisk konstruktion af de "andre" i antropologisk betydning i henholdsvis Sverige (Skandinavien) og Congo. Samt den indflydelse etnografien fik for congolesisk selvforståelse og  den koloniale praksis og administration: hvordan congoleserne så de "andre" i skikkelse af de svenske missionærer, og hvilken indflydelse det havde på congolesisk selvopfattelse og identitet.
Hovedvejleder: Professor Kajsa Ekholm Friedman, Lunds Universitet
Medvejleder: Espen Wæhle, Oslo
Forskerskole: The Danish Research School of Anthropology and Ethnography
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200101/09/2011

Funding

  • Nationalmuseet
  • Lunds Universitet