Statens Uddannelsesstøtte (SU) 1975-2000. Forvaltning, betydning og perspektiver.

Project: Research

Project Details

Description

Projektet omfatter to overordnede problemstillinger (delprojekter) inden for hovedtemaet Statens Uddannelsesstøtte, med kronologiske afgrænsning 1975-2000. Den første problemstilling vedrører decentraliseringen af SU-administrationsopgaver til uddannelsesinstitutionerne i anden halvdel af 1990’erne. Centrale forskningsspørgsmål for dette delprojekt er: Hvilke faktorer var vigtige i tilrettelæggelsen og implementeringen af støtteadministrationens decentralisering? Løste decentraliseringen de udfordringer, den var et svar på? Hvilke sammenligninger kan der drages med andre større decentraliseringsinitiativer i den offentlige sektor? Den anden problemstilling omhandler udskiftningen af lavtforrentede studielån med statsgaranterede lån i banker og sparekasser ved lov i 1975. Centrale forskningsspørgsmål i dette delprojekt er: Hvad betød afskaffelsen af statslån for støttemodtagere og støttesystem? Findes der mønstre i registerdatamaterialet med hensyn til f.eks. geografi, køn, alder eller tidspunkt for lånoptagelse? Hvordan placerer afskaffelsen af statslån sig i forhold til udviklingen i uddannelsesstøttesystemerne i de øvrige nordiske lande?
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2025