Særforsorgskommissionen (Social- og Ældreministeriet)

Project: Research

Project Details

Description

Medlem af den af Social- og Ældreministeriet nedsatte kommission, under ledelse af Danmarks Forsorgsmuseum, der skal skrive en udredning af særforsorgens nyere historie med særlig henblik på børn, unge og voksne, der som følge af en anbringelse i sær- og åndssvageforsorgens institutioner kan have været udsat for svigt og overgreb.
Short titleHistorisk Udredning
StatusFinished
Effective start/end date17/02/202015/03/2022