Rodin på papir

Project: Research

Project Details

Description

Kobberstiksamlingen besidder fem tegninger af Rodin, der alle tilhører hans såkaldt sorte fase. Med udgangspunkt i denne gruppe foretages der en undersøgelse af papirværkernes status og funktion i Rodins oeuvre som helhed. Først i de senere år har diskussioner af de pågældende værker skiftet karakter fra antikvariske overvejelser vedrørende datering, formstadie og motividentifikation til fortolkningsmæssige emner. Fortolkningerne vil især dreje sig om Rodins antikforståelse på baggrund af idéhistoriske strømninger i Frankrig i slutningen af 1800-tallet. Projektet påtænkes udmøntet i en udstilling baseret på indlån fra især Musée Rodin i Paris og andre centrale samlinger.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201301/09/2016