Ressourceudnyttelse, mobilitet og kulturel identitet i Nordatlanten - Den norrøne bosætning i Vatnahverfi, Sydgrønland ca. AD 985- AD 1450

  • Arneborg, Jette (Project manager, academic)
  • McGovern, Thomas H. (Working partner)
  • Smiarowski, Konrad (Project participant)
  • Dugmore, Andrew (Working partner)
  • Casely, Andrew (Project participant)
  • Kock Madsen, Christian (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

I projektet undersøges det nordiske landnam og den senere affolkning af Sydgrønland, kolonisternes sociale og økonomiske strategier vurderet på baggrund af samspillet mellem de to grundlæggende "økonomier" i nordbosamfundet: Subsistensøkonomien (udnyttelsen af lokale ressourcer) og langdistancehandelen (byggede på arktiske fangstprodukter). Aktiviteterne er rettet mod lokalområdet Vatnahverfi med fokus på enkelte pladser. I feltsæsonen 2008 blev der foretaget rekognosceringer, ruinopmålinger og prøveundersøgelser ved udvalgte ruingrupper, og der blev foretaget arkæologiske undersøgelser ved ruingrupperne Ø64 (kirke og mødding) og Ø69 (mødding).
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200531/12/2009

Funding

  • Kommisionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland: €73,607.05
  • National Science Foundation