Projektmodning - analyse af de geografiske dimensioner af operationsplaner fra den Kolde Krig

Project: Research

Project Details

Description

Dette projekt har ambition om, at skabe nye metodiske og empirisk landvindinger i forhold til analyser af operationsplaner fra det danske og polske militær under den Kolde Krig. Projektet vil være det første, som analysere længere tidsserier af plankomplekser fra både Warszawapagten og NATO og til, at inddrage de kartografiske elementer af planerne i analysen.

Hidtil har forskningen haft fokus på enkelte planer og har kun i mindre grad inddraget den kartografiske del af kildematerialet. Projekt vil derfor også udvikle metoder til at inddrage de kartografiske elementer af planerne ved brug af Geografiske Informationssystem. Samtidig vil projektet gøre op med tidligere forsknings fokus på fragmenter fra den østlige planlægning, ved også at inddrage den vestlige planer i en komparativ analyse.

Projektet har i tillæg til et omfattende polsk kildemateriale fra Institut for National Erindring i Warszawa, fået adgang til planarkiver fra NATO-kommandoerne COMLANDJUT og COMLANDZEALAND i perioden fra 1963 til 1991, som kan give et billede af NATOs planlægning. Dette er vanskeliggjort i andre lande, hvor planer typisk er blevet destrueret.
Projektets adgang til det store empiriske materiale vil sætte det i stand til, at drage nye konklusioner om planernes tilblivelse over i tid i takt med politisk, økonomisk og teknologisk udvikling. Dermed er dette projekt i stand til at leverer substantielle empiriske og metodiske bidrag til både den nationale og den internationale forskning på feltet.
StatusActive
Effective start/end date01/10/202330/09/2024

Collaborative partners