Projekt ”I Tysklands skygge. Dansk forsvar mellem de slesvigske krige og verdenskrigene”

Project: Research

Project Details

Description

Projektets overordnede problemfelt er, hvilken overlevelsesstrategi Danmark udviklede i årene efter de slesvigske krige 1848-1851 og 1864 og indtil verdenskrigene 1914-1918 og 1939-1945, særligt efter nederlaget til ’Tyskland’ i 1864, samt med det internationale systems gradvise sammenbrud og et dansk sikkerhedsproblem 'i Tysklands skygge'. Den konkrete problemstilling er, hvilken rolle det militære forsvar spillede i denne overlevelsesstrategi, og hvilken forsvarsplanlægning, der blev gennemført i disse år. Problemstillingen belyses gennem en analyse af periodens forsvarsplaner og forsvarsordninger. Udviklingen af et begrebsapparat / en analysemodel, som kan danne grundlag for analysen, er en vigtig del af projektet. En vigtig tilgangsvinkel i projektet er at se Danmark som en del af det europæiske statssystem, hvor Wienerfreden og 1800-tallets begrænsede krig er centrale. Projektet er afgrænset til det 'rent' militære aspekt af dansk forsvarsplanlægning. Analysen tager udgangspunkt i den forsvarsopfattelse og trusselsvurdering der lå bag forsvarsplanlægningen samt i samspillet mellem det militære og det politiske plan i planlægningsprocessen. Billedet af dansk forsvarsplanlægning tegnes gennem snit på tværs af udviklingen på afgørende punkter, med udgangspunkt i periodens centrale forsvarskommissioner og den efterfølgende politiske behandling.
Projektet sigter på at skrive et ’klassisk’ forskningsværk / bog med udgivelse efter 2020.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2020 → …

Funding

  • Nationalmuseet