Ph.d.-projekt: Den koloniale by. Social interaktion og magtrelationer i Serampore 1755-1845

Project: Research

Project Details

Description

I 1800-tallets første halvdel lå Danmarks største provinsbyer langt fra København, nemlig i de danske kolonier i Indien og Vestindien. I Bengalen, 20 km nord for Calcutta, havde handelsstationen Frederiksnagore i 1840 mere end 12.000 indbyggere. Byen, der også kaldtes Serampore, var altså at regne blandt den danske helstats største, men der er aldrig før foretaget selvstændige studier af stedets historie. Baseret på hidtil ubenyttet arkivmateriale undersøger ph.d.-projektet, hvordan sociale interaktioner og magtrelationer udspillede og udviklede sig i Serampore under den danske koloniale periode 1755-1845, hvor stedet voksede fra en samling indiske landsbyer til en regulær by. Dette sker gennem en analyse af møder mellem forskellige individer og grupper, der krydsede spor i byens rum, ikke mindst på markedet og i retssalen. Serampore var præget af en multietnisk befolkning, der udover udsendte danske embedsmænd, soldater og sømænd bestod af indere fra alle samfundslag samt en blandet gruppe af europæere. Ved at anlægge et lokalt, mikrohistorisk perspektiv og undersøge en enkelt lokalitet i dybden, bliver det muligt at vise, hvordan relationer, konflikter og forhandlinger opstod og ændredes over tid. Med baggrund heri diskuteres de muligheder og udfordringer den koloniale by skabte for både europæere og indere. Udover at give ny viden om et understuderet område af Danmarks koloniale historie bidrager projektet internationalt til en nuancering af forståelsen af kolonialisme i Indien.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201530/11/2019

Funding

  • Kulturministeriets Forskningsudvalg: €81,982.46