Pastoralseminariets historie 1809-1990

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Siden 1809 har Pastoralseminariet i København givet kommende præster en praktisk teologisk uddannelse, som skulle ruste dem til den gerning, der ventede på dem. Selvom målet har været det samme gennem de sidste to hundrede år, har der ikke været enighed om, hvordan man skulle opbygge praktisk præsteuddannelse. Skulle den være teoretisk og knyttet til universitetets undervisning, eller skulle den overvejende give de kommende præster praktiske redskaber og foregå som praktik hos ældre, duelige præster? Og hvordan skulle forholdet mellem teori og praksis være? Formålet med denne artikel er at beskrive, hvilke tanker man har gjort sig om kommende præsters uddannelse, og hvordan man har søgt disse tanker realiseret.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201331/12/2014